SEO - Optimalizácia pre vyhľadávače


Aby sa internetová doména umiestnila vo vyhľadávacích serveroch na najvyšších miestach, stačí si zaplatiť reklamu. Alebo - náročnejšia ale zodpovednejšia cesta je pripraviť svoju prezentáciu tak, aby spĺňala požiadavky kladené na dobrý web. Správne používanie značkového jazyka (HTML), dodržiavanie štandardizovaných pravidiel jeho používania, správne štruktúrovanie dokumentu, vhodne zvolené a použité kľúčové slová v texte. To je iba časť požiadaviek, ktoré je potrebné dodržať, aby webové stránky boli optimalizované pre vyhľadávače (SEO = z anglického search engine optimization). Táto časť optimalizácie sa nazýva "ON PAGE".

Druhou časťou (OFF PAGE) optimalizácie je zlepšovanie pozície napríklad prostredníctvom odkazov z iných serverov. Záleží iba na vás a vašich požiadavkách ako vysoko sa chcete dostať.