Žánrová fotografia


Definícia žánrovej fotografie hovorí, že je variáciou žánrového umenia, ktoré predstavuje scény alebo udalosti z každodenného života, ako sú trhy, domáce prostredie, interiéry, večierky, hostinské alebo pouličné scény. Vo všetkých odvetviach umenia sú však žánre neurčité kategórie bez pevných hraníc a sú určené predovšetkým zažitými konvenciami. Povedané inými slovami, do žánrovej fotografie patrí všetko, čo sa nedá zaškatuľkovať do nejakej krabičky. V mojej žánrovej fotografii nájdete zachytené okamžiky života. Sklo môjho objektívu je v každej chvíli pripravené zachytiť zážitok, ktorý tu teraz je a o chvíľu už nebude nikdy viac.

Žánrovej fotografii som venoval samostatnú galériu. Vo fotobanke je aktuálne 2505 fotografií.